Αποτελέσματα

Παρακάτω θα βρείτε τα αποτελέσματα των έργων Space Guardians και Space Guardians 2.

Space Guardians 2

Τα αποτελέσματα του έργου Space Guardians 2 θα ανακοινωθούν τους προσεχείς μήνες.

Φυλλάδιο

Space Guardians

Outcome 1/Action 1 - Πλαίσιο εκμάθησης αστρονομίας και εκπαιδευτική προσέγγιση

Έννοιες σχετικές με την αστρονομία

Πρόγραμμα Μαθημάτων - Νηπιαγωγείο Κοινά σημεία @UK/FR/PT/GR

Αποτελέσματα συνεντεύξεων @UK/FR/PT/GR

Στόχοι της έρευνας

Outcome 1/Action 2 - διαδραστικά στοιχεία και σχεδιασμός του eBook

Αρχικές δέες

Διαδραστικά στοιχεία

Ιστορία

Outcome 1/Action 3 - Εικονογράφιση

Εικονογράφιση

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο 1 

Ενημερωτικό Δελτίο 2: Αγγλικά/Ελληνικά/Πορτογαλικά/Γαλλικά

Ενημερωτικό Δελτίο 3: Αγγλικά/Ελληνικά/Πορτογαλικά/Γαλλικά

Ενημερωτικό Δελτίο 4: Αγγλικά/Ελληνικά/Πορτογαλικά/Γαλλικά

Newsletter 5: Αγγλικά/Ελληνικά/Πορτογαλικά/Γαλλικά

Φυλλάδιο