Η BOON είναι μια δυναμική εταιρεία σχεδιασμού, επικοινωνίας και συμβούλων. Η εταιρεία περιλαμβάνει μια ομάδα έμπειρων και διεπιστημονικών επαγγελματιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.

Η κύρια δραστηριότητα της BOON ήταν η ανάπτυξη εννοιών σχεδιασμού και απεικόνισης για λογισμικό υπολογιστή / smartphone / tablet, ιστότοπους και διαδικτυακές / έντυπες εκδόσεις, καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις.

Συνολικά, τα προϊόντα της BOON έχουν αφιερωθεί κυρίως σε εκπαιδευτικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας την οπτική επικοινωνία για να προσελκύσουν παιδιά και ενήλικες στο μαθησιακό περιβάλλον.

Η BOON δημιουργεί και σχεδιάζει τα οπτικά μοτίβα για Παιχνίδια, ψηφιακά βιβλία και άλλα εργαλεία, παρέχοντας καινοτόμες και ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες.