Το έργο Space Guardians 2 έχει επίσημα ξεκινήσει!

Μετά την επιτυχία του πρώτου έργου, Space Guardians, αρχίσαμε να δουλεύουμε στο έργο Space Guardians 2. Το νέο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μαθησιακής προσέγγισης για την Εκπαίδευση στην Αστρονομία για τα παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο.

Αυτό θα επιτευχθεί δημιουργώντας:

  • ένα μαθησιακό πλαίσιο για την Εκπαίδευση στην Αστρονομία σε επίπεδο δημοτικού σχολείου, το οποίο τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ασχοληθούν με θέματα Αστρονομίας
  • ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με περιεχόμενο που σχετίζεται με την Αστρονομία, με ψηφιακά στοιχεία και ένα κιτ κατασκευής με θέμα το διάστημα, για τη δημιουργία μιας αξέχαστης και ουσιαστικής μαθησιακής εμπειρίας
  • εργαστήρια για την Αστρονομία για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, γονείς και παιδιά, που θα δημιουργήσουν αντίκτυπο και θα ενθαρρύνουν νέες πρωτοβουλίες στην Εκπαίδευση στην Αστρονομία.


Η πρώτη συνάντηση της ομάδας του έργου Space Guardians 2 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Φεβρουάριο του 2021. Εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου συναντήθηκαν για να συζητήσουν για τους στόχους του έργου, τις δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επίσης, συζήτησαν τα βήματα για την επίτευξη των στόχων του έργου και καθόρισαν τις πρώτες δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Όλες οι ενημερώσεις για το έργο θα δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας. Μείνετε συντονισμένοι!