Η Advancis Business Services, Lda (Advancis) είναι μια εταιρεία έρευνας, παροχής συμβουλών και κατάρτισης με έδρα την Πορτογαλία, με έμφαση στην εκπαίδευση και τη διαχείριση ανθρώπων.

Η Advancis συμμετέχει σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της εκπαίδευσης και της διαχείρισης προσωπικού, σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς εταίρους, για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων γνώσεων, διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών, όπως:

  • αναλυτικά προγράμματα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη σχολική εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση
  • ψηφιακό και μη ψηφιακό περιεχόμενο μάθησης
  • εκμάθηση ψηφιακών παιχνιδιών και διαδραστικών ηλεκτρονικών βιβλίων
  • εργαλεία για αποτελεσματικούς ηγέτες και διευθυντές

Η Advancis προσφέρει υποστήριξη στους τομείς της εκπαίδευσης και της διαχείρισης προσωπικού προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε οργανισμού, όπως:

  • εφαρμογή παιδαγωγικών μοντέλων με βάση το έργο
  • εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού

Η Advancis προσφέρει καινοτόμες ευκαιρίες δια βίου μάθησης για εκπαιδευτικούς και διευθυντές με βάση τις μεγάλες διεθνείς τάσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων:

  • νέες μαθησιακές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και εργαλεία
  • νέα μοντέλα ηγεσίας και προσεγγίσεις και εργαλεία διαχείρισης ανθρώπων

Η Advancis επωφελείται από μια πολυεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών και από μία σημαντική θεσμική συνεργασία, συγκεκριμένα με τη Σχολή Διαχείρισης του Ρότερνταμ (Πανεπιστήμιο Erasmus) και το Kaospilot (Δανία).