Astronaut in space

Μια μαθησιακή προσέγγιση με βάση το παιχνίδι για τη βελτίωση των γνώσεων των παιδιών στην Αστρονομία

Scroll to content

Σχετικά με το Space Guardians

Υπόβαθρο

Ο «Εγγραματισμός της Αστρονομίας» συνεπάγεται όχι μόνο τη γνώση και την κατανόηση της Γης και την αλληλεπίδρασή της με άλλα ουράνια αντικείμενα, αλλά και την κατανόηση των επιστημονικών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτών των εννοιών. Ως εκ τούτου, η Αστρονομία, ως μέρος της επιστημονικής εκπαίδευσης, δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως μόνο μια ελίτ εκπαίδευση για μελλοντικούς επιστήμονες ή μηχανικούς, αλλά και ως μια ουσιαστική γνώση ικανή να προετοιμάσει τους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά και να γίνονται υπεύθυνοι, δημιουργικοί και καινοτόμοι πολίτες, ικανοί στο να συνεργάζονται.

Η αστρονομία λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο που προάγει τον επιστημονικό εγγραμματισμό και μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να ακολουθήσουν μελλοντική σταδιοδρομία στο STEM. Ωστόσο, με λίγες εξαιρέσεις στην Ευρώπη, η εκπαίδευση της Αστρονομίας βασίζεται κυρίως σε προγράμματα σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λιγότερο στο δημοτικό σχολείο, ενώ τα παιδιά στο προσχολικό σχολείο έχουν συνήθως μικρή ή καθόλου επαφή με την Αστρονομία.

Στόχοι

Προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Η απόκτηση των γνώσεων στην Αστρονομία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εννοιών και ικανοτήτων. Περιλαμβάνει όχι μόνο τη γνώση και την κατανόηση της Γης και την αλληλεπίδρασή της με άλλα ουράνια αντικείμενα, αλλά και την κατανόηση των επιστημονικών διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή αυτών των εννοιών. Αυτή η γνώση και η επιστήμη είναι απαραίτητες για να καταστήσουν τους ανθρώπους ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες, δημιουργικούς και καινοτόμους, ικανούς να κατανοούν πλήρως, να συνομιλούν και να συνεργάζονται στις περίπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Έτσι, η απόκτηση γνώσεων στην Αστρονομία ενδυναμώνει τους ανθρώπους για να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή τους Ιθαγένεια, καθώς και προετοιμάζει τους νέους για την Oικονομία της Γνώσης.

Αύξηση του ενδιαφέροντος και των επιπέδων επίτευξης στα μαθήματα STEM.

Το Space Guardians είναι μια σύμπραξη μεταξύ εταιρειών, ενός σχολείου και ενός ερευνητικού ιδρύματος, η οποία με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στον μεταξύ τους αποτελεσματικό διάλογο, που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου για την εκμάθηση της Αστρονομίας στα παιδιά. Οι εταίροι στοχεύουν να προβάλλουν τα οφέλη από την εκμάθηση της Αστρονομίας στα παιδιά, καθώς επίσης και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια στενότερη σχέση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων στην κοινωνία γύρω από την Αστρονομία και την εκπαίδευση STEM.

Ανοιχτές προς όλους καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή.

Το έργο Space Guardians χρησιμοποιεί καινοτόμες προσεγγίσεις βασισμένες στις ΤΠΕ για την εκμάθηση εννοιών και ικανοτήτων, σχετικές με την Αστρονομία, στα μικρά παιδιά. Αυτές περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού βιβλίου και ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού με ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο για μια βελτιωμένη μαθησιακή εμπειρία. Αυτό φέρνει μια νέα προσέγγιση εκμάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι και στις ΤΠΕ στην τάξη, η οποία διαφέρει από τις κοινές και ευρέως διαδεδομένες προσεγγίσεις που βασίζονται στους εκπαιδευτικούς και είναι δυνατή μόνο σε αυτήν τη νέα ψηφιακή εποχή.

Ενίσχυση στην επιλογή και πρόσληψη, αλλά και τη μύηση των Εκπαιδευτικών στα μαθήματα STEM.

Το έργο Space Guardians στοχεύει επίσης τους εκπαιδευτικούς, μέσω της ανάπτυξης μαθησιακών λύσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και της ειδικής τους εκπαίδευσης στη χρήση νέων εργαλείων που διατίθενται από το έργο. Στα πλαίσια των πιλοτικών δοκιμών, η κοινοπραξία του έργου θα εκπαιδεύσει μια ομάδα εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της γνώσης τους στην Αστρονομία, καθώς και σε ορισμένες δεξιότητες ΤΠΕ.

Τα έργα Space Guardians

Προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, οι εταίροι της κοινοπραξίας Space Guardians εργάστηκαν σε δύο διαφορετικά έργα Erasmus +.

Space Guardians

Το πρώτο έργο ξεκίνησε το 2017 και ολοκληρώθηκε το 2020. Ο στόχος του έργου ήταν να βελτιώσει τις γνώσεις Αστρονομίας στα παιδιά που βρίσκονται στην προσχολική εκπαίδευση. Το κύριο αποτέλεσμα του έργου ήταν η δημιουργία διαδραστικών και ελκυστικών ηλεκτρονικών βιβλίων που χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες νέους μαθητές σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, το έργο ανέπτυξε μια καινοτόμο παιδαγωγική μέθοδο για τη βελτίωση των γνώσεων στην Αστρονομία στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και για την αύξηση του ενδιαφέροντός τους για τα μαθήματα STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά).

Τα ηλεκτρονικά βιβλία περιλαμβάνουν ένα ελκυστικό και δυναμικό storyboard που υποστηρίζεται από διαδραστικές λειτουργίες, όπως μίνι-παιχνίδια, παζλ, κουίζ και άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται στην ιστορία.

Μαζί με το διαδραστικό storyboard, δημιουργήθηκε και ένας Οδηγός για τον Διαμεσολαβητή (Facilitator) που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς για να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την μαθησιακή αυτή ευκαιρία και να διευκολύνουν αποτελεσματικά την εξοικείωση των παιδιών με τις σχετικές έννοιες.

Αριθμός έργου: 2017-1-UK01-KA201-036634

Space Guardians 2

Μετά την επιτυχία του έργου Space Guardians, αναπτύχθηκε ένα νέο έργο, το Space Guardians 2, με στόχο την ανάπτυξη μιας μαθησιακής προσέγγισης για την Εκπαίδευση στην Αστρονομία, με βάση το παιχνίδι, αυτή τη φορά σε επίπεδο παιδιών που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Το έργο ξεκίνησε το 2020 και θα διαρκέσει για 3 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων θα παραχθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • ένα μαθησιακό πλαίσιο για την Εκπαίδευση στην Αστρονομία σε επίπεδο δημοτικού σχολείου, το οποίο τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ασχοληθούν με θέματα Αστρονομίας
  • ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με περιεχόμενο που σχετίζεται με την Αστρονομία, με ψηφιακά στοιχεία και ένα κιτ κατασκευής με θέμα το διάστημα, για τη δημιουργία μιας αξέχαστης και ουσιαστικής μαθησιακής εμπειρίας
  • εργαστήρια για την Αστρονομία για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, γονείς και παιδιά, τα οποία θα δημιουργήσουν αντίκτυπο και θα ενθαρρύνουν νέες πρωτοβουλίες για την Εκπαίδευση στην Αστρονομία.
Αριθμός έργου: 2020-1-UK01-KA201-078865